W jaki sposób dochodzić odszkodowania od biura podróży?

odszkodowanie od biura podróży

Kto chociaż raz zorganizował sobie wakacje, letni wypoczynek, czy urlop wie ile wymaga to czasu, wysiłku i przygotowań. Oprócz tego, że trzeba wszystko doskonale przemyśleć i zorganizować należy również zająć się niezbędnymi formalnościami w tym, zakupem biletów, załatwieniem potrzebnych w podróży dokumentów, sprawdzeniem warunków zakwaterowania.

Gdy już wszystko załatwimy, pozostanie nam tylko napawać się wizją udanego wypoczynku. Część osób wybiera jednak wygodniejsze rozwiązanie, korzystając z usług biura podróży. Jednakże co w przypadku, gdy trafimy na nierzetelnego organizatora wycieczek? Co możemy zrobić, gdy biuro nie wywiąże się z zawartej umowy ? Jak uzyskać odszkodowanie?

Kolorowy zawrót głowy

Piękne katalogi i foldery z biur podróży obiecują nam niebanalne doznania, niezapomniane emocje i piękne widoki. Po przyjeździe na miejsce może jednak czekać nas rozczarowanie, gdy stwierdzimy, że pewnych obiecanych w umowie elementów brak. Zdarza się, że w ofercie obiecywano nam np klimatyzację, a na miejscu jej nie było. Równie dobrze może chodzić tutaj o inne usługi, jak: telewizję, czy wi-fi, ilość posiłków lub napojów. Krótko mówiąc, warunki gwarantowane w umowie nie zostały spełnione. A zatem poprzez niewywiązanie się lub nienależyte wywiązanie się biura podróży z umowy nie zostały spełnione oczekiwania klienta.

Reklamacyjne drogi

W takiej sytuacji przysługuje nam prawo do złożenia reklamacji, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884). Jeżeli klient biura podróży, w trakcie imprezy stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy, winien zawiadomić o tym organizatora wycieczki, opierając się na fakcie, że oferowane usługi nie są zgodne z umową. W tym wypadku przysługuje nam poprawa obecnych warunków lub też prośba o świadczenie zastępcze.

Niezależnie od tego przysługuje nam także reklamacja, którą składa się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy w formie pisemnej. Oprócz wymienienia uchybień, które nastąpiły (z ich ewentualną dokumentacją w postaci zdjęć, filmów), pismo powinno określać żądania klienta. Treść reklamacji może zawierać zarówno roszczenie o odszkodowanie od biura podróży, jak i zadośćuczynienie za poniesioną krzywdę.

Jak oszczędzić sobie czas ?

W przypadku złożenia reklamacji, biuro podróży ma obowiązek udzielić nam na nią odpowiedzi w terminie 30 dni, a w razie odmowy jej uznania, szczegółowo uzasadnić jej przyczyny na piśmie. Jeżeli organizator wyjazdu nie odpowie w określonym czasie, reklamację uznaje się za uzasadnioną. Można zaoszczędzić sobie czasu i niepotrzebnych nerwów przekazując sprawy w ręce profesjonalistów AirLex. Wiele osób nie do końca wie jakie kroki mogą podejmować w związku z dochodzeniem swoich roszczeń. Z pomocą mogą przyjść tutaj specjaliści, działający od wielu lat w branży odszkodowań. Firma AirLex zajmuje się dochodzeniem należności od biur podróży. W zakresie naszych działań leży także uzyskiwanie odszkodowań od przewoźników lotniczych.