Prawo w UEPrawo w USAPrawo na świecie

Prawa pasażera linii lotniczych umożliwiają uzyskanie wielu świadczeń odszkodowawczych dla poszkodowanych osób podróżujących. Znajomość prawa pasażera otwiera drogę do dochodzenia godnej rekompensaty za powstałą szkodę przy podróży. Oto przepisy dotyczące opóźnionych i odwołanych lotów na podstawie których Airlex uzyskuje odszkodowanie dla pasażera :

a) Podstawą prawną świadczonych przez nas usług są przepisy międzynarodowego prawa lotniczego oraz prawa Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenie WE 261 z 2004 roku. Przepisy te stosowane są w przypadku lotów do / z wszystkich krajów UE ( obejmują również kraje nie będące w UE m. in. Szwajcarię, Norwegię, Islandię, zachodnią część Bałkanów oraz Turcję)

Rozporządzenie stanowi, że pasażerom należy się finansowa rekompensata, jeśli ich lot został odwołany lub odmówiono im wejścia na pokład z powodu przepełnienia. Dodatkowo, w 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że pasażerowie, których opóźnienie samolotu jest co najmniej 3-godzinne mają prawo do odszkodowania, chyba że opóźnienie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, pozostających poza kontrolą linii lotniczych (m. in. złe warunki atmosferyczne).

PAMIĘTAJ!! NIE MUSISZ BYĆ OBYWATELEM KRAJU CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ ABY STARAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE!!

Zgodnie z rozporządzeniem WE 261 prawo do odszkodowania dotyczy wszystkich lotów z lotnisk znajdujących się na terytorium UE (wszystkie bez wyjątku linie lotnicze) oraz lotów na terytorium UE (realizowanych przez linie zarejestrowane w UE) lub na Islandię, do Norwegii i Szwajcarii.

Odszkodowanie za opóźniony lot lub odwołany lot albo odmowę przyjęcia na pokład wynosi od 250 do 600 euro. Wysokość rekompensaty zależy od długości lotu i całkowitego opóźnienia w porcie docelowym. Poza kwotą odszkodowania występują jeszcze inne prawa pasażera przy opóźnieniu lotu lub jego całkowitemu odwołaniu. Poszkodowanemu pasażerowi przysługują:

– posiłki

– napoje

– możliwość skorzystania z telefonu

– bezpłatny nocleg (jeżeli lot ma się odbyć następnego dnia)

– bezpłatny transport do miejsca zakwaterowania

Kwoty odszkodowań:

250 Euro – dla lotów na dystansie do 1500 km

400 Euro – dla lotów na dystansie od 1500 km do 3500 km (również dla lotów powyżej 3500 km, w sytuacji gdy każde z lotnisk – zarówno port startu jak i port lądowania – znajduje się na ternie UE)

600 Euro – dla lotów na dystansie powyżej 3500 km (w sytuacji gdy przynajmniej jedno z lotnisk – port startu lub port lądowania – znajduje się poza terenem UE)

Średni czas likwidacji szkody w celu wypłaty należnego Ci odszkodowania to 6 miesięcy. Jest to oczywiście zależne od okoliczności oraz przewoźnika. W przypadku zbiegu wyjątkowo korzystnych okoliczności czas likwidacji szkody może wynosić nawet 3 miesiące, analogicznie w przypadku skorzystania z usług przewoźnika nierespektującego praw klienta lub splotu bardzo niekorzystnych okoliczności, czas likwidacji szkody może wydłużyć się nawet do 12 miesięcy. Gwarantujemy Ci jednak że w takim przypadku nie tylko uzyskamy dla Ciebie należne Ci odszkodowanie lecz również otrzymasz od nierzetelnego przewoźnika rekompensatę w postaci odsetek od kwoty odszkodowania.

Pasażerowie, którzy zostali powiadomieni o odwołaniu lotu co najmniej czternaście dni przed planowanym terminem wylotu (lub przewoźnik zaproponował alternatywny lot na tej samej trasie) nie są uprawnieni do odszkodowania.

Jeśli podróżujesz z przesiadką, sprawy mogą się nieznacznie skomplikować. Zdarza się że loty łączone obsługiwane są przez kilka linii lotniczych i mogą zatrzymywać się wewnątrz lub poza terytorium UE co może mieć wpływ na zastosowanie rozporządzenia WE 261. Dlatego ważne jest aby zawsze sprawdzić lotnisko początkowe i końcowe wskazane na bilecie.

Jeżeli jeden lub więcej lotów było opóźnionych, odwołanych lub przepełnionych na trasie do miejsca docelowego, o tym, czy masz prawo do rekompensaty decyduje całkowite opóźnienie w porcie docelowym. Jeżeli zarezerwowałeś dwa oddzielne loty u jednego lub kilku różnych przewoźników, każdy lot jest traktowany indywidualnie.

Na koniec kilka słów o przedawnieniu roszczeń. Ponieważ rozporządzenie WE 261 nie podaje terminów w jakich należy złożyć roszczenie o odszkodowanie do linii lotniczych zastosowanie mają przepisy krajowe. Przykładowo w USA i w Niemczech Twoje roszczenie ulega przedawnieniu po upływie 3 lat od daty zdarzenia, w Wielkiej Brytanii roszczenia wobec przewoźników przedawniają się z upływem 3 lat od daty zdarzenia, w Polsce jest to okres lat 2. Ze względu na krótkie terminy przedawnienia, zachęcamy kontaktu z Airlex oraz do składania wniosków o odszkodowanie za odwołany lot, opóźniony lot, czy odmowę wejścia na pokład tak szybko jak to tylko możliwe, kiedy niezbędne dokumenty (m. in. bilety oraz karty pokładowe) mamy jeszcze pod ręką. Prawo pasażera przemawia na korzyść poszkodowanych podróżnych. Nie warto tracić szansy na godne odszkodowanie dla pasażera. Airlex uzyska skutecznie należną Ci rekompensatę! Podstawa prawna to za mało, by uzyskać należne odszkodowanie. Postaw na doświadczenie, skrupulatność i rzetelność profesjonalistów z Airlex.

PAMIĘTAJ ŻE PRAWO DO TWOJEGO ODSZKODOWANIA ULEGA W KRÓTKIM CZASIE PRZEDAWNIENIU WIĘC NIE ZWLEKAJ I ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ!!

Sprzedaż przez linie lotnicze większej liczby biletów niż jest miejsc dostępnych w samolocie nie jest w USA zabroniona jednak w przypadku odmowy przyjęcia na pokład z powodu braku miejsc prawa pasażerów są chronione przez przepisy federalne. Przepisy te gwarantują poszkodowanym w tej sytuacji pasażerom rekompensatę.

Zgodnie z ustawą Code of Federal Regulations, Title 14, Aeronautics and Space, Part 250 przewoźnik jest zobowiązany do wypłaty 200% wartości biletu za przejazd w jedną stronę, jeśli do miejsca swojego przeznaczenia dotrzesz o ponad godzinę później, ale opóźnienie wyniesie mniej niż dwie godziny – górna granica odszkodowania to 650 dolarów. Dodatkowo możesz otrzymać 400% wartości biletu w jedną stronę, jeśli spóźnisz się o więcej niż dwie godziny – w tej sytuacji odszkodowanie wyniesie maksymalnie 1300 dolarów.

Konwencja Montrealska

Pierwsza w historii konwencja dotycząca ujednolicenia zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego odbyła się w Polsce (Warszawa 1929 rok).  Zawarta podczas konwencji umowa uregulowała zasady międzynarodowego przewozu osób, bagażu oraz towarów w zamian za wynagrodzenie. Wraz z rozwojem lotnictwa warunki transportu zaczęły się zmieniać, w związku z czym pojawiła się konieczność dokonania zmian w przepisach. Konwencja została zaktualizowana w 1955 i 1971, a ostatnio w 1999 roku w Montrealu.

Konwencja Montrealska czyli konwencja o ujednoliceniu zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego reguluje kwestie odpowiedzialność przewoźnika za przewóz osób oraz ich bagażu.  Zapisy konwencji mają w założeniu regulować zachowania przewoźników na całym świecie i obowiązują obecnie na terenie Unii Europejskiej oraz 119 krajów sygnatariuszy.

Istotne, z punktu widzenia osoby podróżującej do tych krajów, jest to, że konwencja określa odpowiedzialność linii lotniczych za zniszczony lub utracony bagaż (do 1,131 SDR na pasażera), jak również za uszczerbek na ciele lub śmierć pasażera/pasażerów (do 100.000 SDR).

SDR (ang. Special Drawing Rights) to umowna jednostka monetarna, która ma charakter bezgotówkowy, czyli istniejącego tylko pod postacią zapisów księgowych na bankowych rachunkach depozytowych. SDRy (w polskim tłumaczeniu funkcjonujące jako: Specjalne Prawa Ciągnienia) zostały stworzone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy w celu ustabilizowania międzynarodowego systemu walutowego.

1131 SDR =  464 USD lub 350 EURO

100.000 SDR = 41.700 USD lub 30.900 EURO

Według konwencji to przedsiębiorstwo lotnicze jest odpowiedzialne za zgubienie, zniszczenie bądź opóźnienie w dostarczeniu bagażu. Przewoźnik jest również odpowiedzialny za uszczerbek lub śmierć pasażera/pasażerów.

Warto wspomnieć, że dotyczy to również sytuacji, gdy przewoźnik nie jest winien uszkodzenia bagażu głównego, np. osoba trzecia zniszczy naszą walizkę. Wyklucza się z tego punktu przypadki, w których bagaż już od początku podróży był uszkodzony.
Jeśli chodzi o podręczny, nierejestrowany bagaż, o odszkodowanie możemy domagać się tylko, gdy zniszczenie wystąpiło z winy przewoźnika.
W sytuacji opóźnienia przy dostarczeniu bagażu, wina leży po stronie przewoźnika, o ile nie wykorzystał możliwych środków zapobiegawczych opóźnieniu bądź wykorzystanie tych środków było niemożliwe.

Co zatem robić w przypadku zgubienia bądź uszkodzenia bagażu?
Pasażerom przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji – w ciągu 7 dni od odebrania uszkodzonego bagażu lub w ciągu 21 dni od powstania opóźnienia w dostarczeniu bagażu.

Jako pasażerowie mamy prawo do wystąpienia o odszkodowanie przez 2 lata od daty przylotu samolotu !

Należy pamiętać o zachowaniu biletu, potwierdzenia rezerwacji, kart pokładowej. W przypadku opóźnienia bagażu należy zachować paragony za zakup zamienników umożliwiających funkcjonowanie – za nabycie tych rzeczy możemy domagać się zwrotu od przewoźnika. Polecamy także aby dokumentować powstałe szkody za pomocą aparatu.

Pamiętaj że Ty, Twoi bliscy i Twój bagaż podlegacie ochronie podczas podróży ! Nie zapominaj o swoich prawach !

Jeśli potrzebujesz porady, bądź chcesz się dowiedzieć, czy możesz starać się o odszkodowanie napisz do nas: help@airlex.eu . Zaufaj profesjonalistom !

Co roku ponad 8 milionów pasażerów na całym świecie jest uprawnionych do odszkodowania za opóźniony/odwołany lot, odmowę wejścia na pokład, utracony/zniszczony bagaż, nieudane wakacje bądź uszczerbek na zdrowiu czy śmierć.  W Airlex jesteśmy zawsze gotowy nieść pomoc pasażerom na całym świecie, zapewniając każdemu obsługę na najwyższym poziomie. Nie zwlekaj! Napisz do nas już dziś! Odzyskaj należne Ci odszkodowanie wraz z Airlex.