Podstawowe prawa pasażerów linii lotniczych

prawa pasażera

Pasażerowie wszystkich krajów łączcie się! Tak sparafrazowane hasło mogłoby przyświecać wszystkim walczącym, czy też ubiegającym się o odszkodowania należące się od linii lotniczych lub biur podróży. Każde wydarzenie rodzi konsekwencje, również i taka sytuacja stwarza skutki prawne w postaci obowiązków ze strony przewoźnika w stosunku do pasażera.

Po pierwsze: prawo do informacji

Wszyscy dostawcy usług lotniczych (w tym przewoźnik lotniczy, organizator wycieczek, czy też sprzedawca biletu) mają obowiązek poinformować swoich pasażerów o tożsamości przewoźnika lub przewoźników lotniczych wykonujących przewóz. Zasada ta obowiązuje niezależnie od sposobu dokonania rezerwacji. Taka wiadomość umożliwia pasażerom sprawdzenie m. in. czy dany przewoźnik nie znajduje się na wykazie przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania lotów w ramach Wspólnoty publikowanym m. in. na stronach internetowych przewoźników, portów lotniczych oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Również w przypadku jakichkolwiek problemów z lotem pasażer powinien uzyskać stosowne informacje. Osoby podróżujące muszą również mieć możliwość zapoznania się ze swoimi prawami. Postulat ten realizuje się za pomocą nowoczesnych form komunikacji, chociażby drogą elektroniczną, ale także tradycyjnych środków np. umieszczonych w widocznym miejscu tablic, które w sposób dostępny i zrozumiały informują pasażerów. Poza tymi drogami komunikacji wszystkie informacje na temat praw pasażera i obowiązujących przepisów prawnych znajdują się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Problematyczne sytuacje, czy znasz wszystkie?

Oprócz odwołania lub opóźnienia lotu na lotnisku może zdarzyć się szereg różnych nieprzewidzianych sytuacji, powstałych nie z winy pasażera. Do takiego katalogu niewątpliwie zaliczyć należy różnego rodzaju problemy z bagażem w postaci jego opóźnienia, uszkodzenia bądź zagubienia. Może się również przydarzyć odmowa przyjęcia na pokład (overbooking), czy zmiana klasy podróży. Prawa pasażera określane są i precyzowane, na podstawie rozporządzenia nr 261/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. Jego przepisy ustanawiają wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

Nie bój się poprosić o pomoc prawną!

Zawiłości prawne ustaw, czy rozporządzeń mogą wywołać poczucie niepewności i bezsilności, szczególnie u osób niedoświadczonych. Umiejętność ich właściwej interpretacji jest bazą, na której opieramy nasze roszczenia. Zawile, prawniczo sformułowane przepisy nie zawsze jest tak prosto wykorzystać. Poza tym należy posiadać wiedzę praktyczną i znajomość przeprowadzenia kolejnych etapów uzyskiwania naszych należności. W każdym takim przypadku nasz zespół specjalistów udzieli Państwu niezbędnej pomocy. Odszkodowania lotnicze nie mają przed nami żadnych ukrytych wątków, przepisów, czy luk takimi sprawami zajmujemy się na co dzień. Zręcznie posługujemy się prawem i czynimy z niego naszą główną broń w walce o Wasze odszkodowania.