Odszkodowanie – rekompensatą za nieudane wakacje z biurem podróży

reklamacja do biura podrozy

Skutki nieudanego wypoczynku, urlopu czasem bywają opłakane. Zwłaszcza wtedy, gdy organizowaliśmy go na własną rękę i włożyliśmy w to mnóstwo energii. Zmarnowany czas, nie mówiąc o pieniądzach, zmęczenie, stres, działają, tak jakbyśmy nigdzie nie wyjeżdżali, mało tego, nie korzystali w ogóle z przysługującego nam czasu na relaks. Rozwiązaniem wydają się wycieczki z biurem podroży. Jednak zdarza się tak, że również biuro nie zagwarantuje nam komfortu, jakiego oczekujemy. Co powinniśmy wiedzieć, zanim ruszymy na urlop? Gdzie mamy szukać pomocy w razie nieudanych wakacji organizowanych przez biuro podróży?

Uroczy kurort na rajskiej wyspie – hit, czy mit?

Piękne zdjęcia, malownicze widoki, urocze zakątki miejscowości, eleganckie lub egzotyczne wnętrza hoteli lub kwater – to oferta, jaką często przedstawiają biura podróży. Nierzadko na miejscu sytuacja przedstawia się jednak już nie tak kolorowo i rzeczywistość odstaje nieco (czasami nawet bardziej) od tej przedstawianej na folderach z biura podróży.

Niewątpliwie w tym wypadku mamy do czynienia z niewywiązaniem się przez biuro z zawartej umowy. Czy można jakoś zapobiec takim sytuacjom nie marnując pieniędzy i cennego czasu? Przede wszystkim zawsze czytajmy umowy! Jeżeli są sformułowane zawile, niezrozumiale lub po prostu są zbyt długie – zapoznajmy się z nimi w domu. Poza tym pamiętajmy, że umowa musi mieć formę pisemną, a także zawierać dane biura organizującego imprezę turystyczną, oraz dane osoby podpisującej umowę w imieniu usługodawcy. Należy również podać trasę i miejsce wyjazdu, czas trwania imprezy oraz jej program i cenę.

Czy znasz swoje prawa?

W sytuacji niewywiązania się biura z umowy przysługuje nam reklamacja do biura podróży z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych. Reklamację należy złożyć w terminie 30 dni od zakończenia imprezy. Organizator może uchylić się od odpowiedzialności tylko w przewidzianych prawem, kilku przypadkach, a mianowicie jeżeli skutek w postaci braku realizacji umowy powstał w wyniku:
1) działania lub zaniechania klienta;
2) działania lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie i jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć albo w wyniku działania
3) siły wyższej

Kiedy po pomoc?

W każdej tego typu sytuacji fachowa pomoc będzie niezbędnym wsparciem i solidną podporą w podjęciu odpowiednich kroków. Kancelaria AirLex zajmuje się dochodzeniem odszkodowań od biura podróży, a zdobyte w tym zakresie doświadczenie owocuje sprawami rozwiązywanymi szybko, skutecznie, po prostu z sukcesem. Niedostateczna informacja, brak pewności w załatwianiu takich spraw mogą zakończyć się nieuzyskaniem należnego odszkodowania. Zamiast się zamartwiać skorzystaj z naszej pomocy – zespołu specjalistów i prawników, profesjonalnie rozwiązujących sprawy w zakresie dochodzenia Twoich należności.