Kłopoty z nieterminowymi przewoźnikami

reklamacja za opóźniony lot

W czasie letnim, ale również w okresie świątecznym podróżujący liniami lotniczymi, skazani są na różnego rodzaju opóźnienia bądź odwołania lotów. Niejednokrotnie są to wielogodzinne przesunięcia rejsów i długie oczekiwanie pasażerów na lot. Zmęczeni, głodni, sfrustrowani nie zawsze mamy ochotę podejmować dodatkowe działania. Co w takich sytuacjach powinnyśmy uzyskać od przewoźników? Czy możemy żądać odszkodowania, jeżeli tak to w jakiej sytuacji?

Kto i w jaki sposób udzieli nam pomocy?

Przewoźnik ma obowiązek udzielić nam informacji na temat przysługujących praw i należnej pomocy w taki sposób byśmy mogli skutecznie z niej skorzystać. Sytuacje opóźnienia lotu, odwołania są regulowane przez przepisy zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Dodatkowo pasażer ma również na mocy tych przepisów zagwarantowane prawo do opieki, udzielonej przez przewoźnika. Adekwatne do czasu oczekiwania wyżywienie, zakwaterowanie w hotelu i zapewnienie noclegu (jeżeli czekamy w porze nocnej), transport pomiędzy lotniskiem, a hotelem. Ponadto każdemu pasażerowi przysługuje bezpłatny dostęp do środków łączności: połączeń telefonicznych, czy faksu, również wiadomości e-mail.

Ubieganie się o odszkodowanie u przewoźnika

Jakiekolwiek wątpliwości, czy problemy z odszkodowaniem warto wcześniej skonsultować z odpowiednią kancelarią zajmującą się tą tematyką. AirLex udziela pomocy w każdej sprawie dotyczącej należności od przewoźników, czy biur podróży. Pomagamy wypełnić formularze i informujemy o prawach pasażera. Radzimy jakie kroki należy podjąć, aby otrzymać przysługujące klientom należności. Do ubiegania się o te środki, służy pisemna reklamacja za opóźniony lot, złożona bezpośrednio u przewoźnika. W reklamacji staramy się w jasny i wyczerpujący sposób wypisać nasze zarzuty, a także sprecyzować oczekiwania, roszczenia w stosunku do przewoźnika. Przygotowane pismo wysyłamy bezpośrednio na adres przewoźnika listem poleconym, najlepiej za potwierdzeniem odbioru.

W przypadku, gdy klient spotka się z odmową wypłaty odszkodowania, może złożyć skargę do odpowiedniej instytucji, właściwej do spraw lotnictwa. W Polsce skargę kieruje się do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Co warto wiedzieć?

Do prawidłowego złożenia skargi na naruszenie przez przewoźnika lotniczego postanowień rozporządzenia nr 261/2004 w ULC należy wypełnić specjalny formularz, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu. W każdym przypadku, jeżeli nie wiesz jakie są procedury postępowania i czujesz się niepewnie zasięgnij opinii naszych specjalistów. Zespół Airlex to profesjonaliści-doświadczeni specjaliści i prawnicy, specjalizujący się w tej gałęzi nauk prawniczych. Skutecznie, szybko i bezbłędnie przeprowadzimy każdą sprawę o odszkodowanie lotnicze, Tobie zaoszczędzając czasu i niepotrzebnego stresu.